70 20 44 42

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

us3.jpg

AffaldsSystemer

Affalds systemer til virksomheder og det offentlige

Kyborg har udviklet flere affalds systemer, der bruges forskellige steder i branchen. Vores affalds systemer bliver brugt af både private virksomheder og offentlige institutioner.

Vores fire affalds systemer har hver deres funktion. Nedenfor kan I læse mere om de fire affalds systemer:

{tab Kytris}

Affaldsindberetning for transportører

Med Kytris er det simpelt at registrere og indrapportere typer og mængder af affald, inklusiv producentoplysninger og fraktioner mv. for alle affaldstransportører.

Den simple registrering og automatiske formatering, der gør indrapportering til kommunerne til en leg med Kytris, har gjort systemet til det foretrukne rapporteringsværktøj for affaldstransportører.

Kytris lever fuldt ud op til de krav, der stilles fra offentlig side, og opdateres løbende, når der kommer nye krav. Brugere af Kytris er derfor sikret, at systemet altid er fuldt opdateret til indberetning til alle kommuner.

Kytris indeholder kartoteker over behandlingssteder og modtagerstationer, affaldsfraktioner og EAK-koder mv. Det er endda muligt, at indlægge en virksomhedsdatabase i systemet, så næsten alle oplysninger til en registrering kan vælges på en liste, eller søges frem. Det gør registrering af en transport ekstra nemt og hurtigt, og er med til at sikre, at oplysningerne angives korrekt.

Der findes også to tillægsmoduler, som kan tilkøbes til Kytris; Kymos hvori en modtagerstation kan registrere modtaget affald og behandling af dette, og Kykøs hvor der foretages kørselsstyring samtidig med registreringen af affaldstransporter, så der ikke skal indtastes samme oplysninger to steder.
Kytris kan også integreres direkte til virksomhedens økonomisystem, og kan derfra importere registreringer, så dobbeltregistrering også her undgås.

Ring til Kyborg og hør mere om Kytris på 70 20 44 42


{tab Kykos}

Registrering og indberetning af affaldsbehandling

Kykos er kommunernes system til indlæsning og viderebehandling af affaldsindberetninger om transporter med erhvervsaffald. De indlæste data summeres, og det er muligt at lave udtræk af en række summerede statistikker. Kykos kan bruges som selvstændigt viderebehandlingsprogram, eller der kan eksporteres fra Kykos til andre systemer som f.eks. Geodata og MADS.

 

{tab Kymos - tillægsmodul}

Registrering og indberetning af affaldsbehandling

Kymos er et næsten uundværligt værktøj til modtagerstationerne og affaldsbehandlingsanlæggene, når der skal indberettes til kommunen.

Kymos er et tillægsmodul til Kytris, som er rettet mod affaldsbehandlingsanlæggene og deres indberetninger.

I Kymos kan der indtastes oplysninger om, hvor affaldet kommer fra, hvor og hvordan det håndteres, hvordan og hvor meget der genanvendes, forbrændes og deponeres.

Hvis man samtidig også er transportør, kan man nøjes med at lave én registrering, for en samlet kørsel af affald fra producent til affaldsbehandlingsanlæg. I systemet ligger dette som én registreringslinie, men vil ved dannelse af indberetning til henholdsvis kommune eller Miljøstyrelsen, kun udtrække de relevante oplysninger.

Kymos indberetter til Miljøstyrelsen i ISAG formatet og har snitflade mulighed for import fra andre systemer.

Ring til Kyborg og hør nærmere om Kymos på 70 20 44 42

{tab Kykøs - lønsystem}

Kykøs er et tillægsmodul til Kytris, som sætter kørslerne i system, og eliminerer dobbeltindtastning til både kørselsregistrering og indberetning.

Kykøs håndterer både egne kørsler, der skal indberettes, og kørsler med eksterne transportører, som skal registreres men ikke indberettes. Desuden holder Kykøs styr på vejesedler, modtagerstationer og mængder mv.

Kyborg Løn er lønsystemet til virksomheden, der har medarbejdere ansat under mange forskellige betingelser og overenskomster, og som mangler automatisering af lønregistreringsprocessen.

Kyborg Løn er nemt at betjene og opsætte, og indeholder alle de nødvendige funktioner for at kunne køre løn for såvel timelønnede som funktionærer, med forskellige, overlappende lønperioder.

Nettoløn, skatter og ATP mv. overføres elektronisk i én arbejdsgang til de fleste større bankers systemer. Lønsystemet håndterer også elektronisk indberetning af pension, DA-barsel og DA-statistik mv.

Kyborg Løn er et meget effektivt lønsystem til håndtering af virksomhedens lønadministration, og det kan integreres med virksomhedens administrative systemer. Kyborg løn anvendes i dag af virksomheder med fra 2 til ca. 1500 ansatte, og kan integreres til opsamling af data fra tidsregistrering fra faste og mobile enheder.

Ring til Kyborg og hør mere om Kyborg Løn på 70 20 44 42
{/tabs}

Er du interesseret i at vide mere, er du meget velkommen til at ringe til os eller skrive en besked herunder. Vi vender lynhurtigt tilbage, når vi har modtaget din besked.

Tlf.: 70 20 44 42
kontakt@kyborg.dk

Skriv en besked, hvis du ønsker at blive kontaktet:

 1. *
  Invalid Input
 2. *
  Invalid Input
 3. Invalid Input
 4. *
  Invalid Input
 5. Invalid Input
 6. Invalid Input